PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE

Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem.

Jędrzej Śniadecki

 

Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.


 Jean Fabre

 

Potęga matematyki polega na pomijaniu wszystkich myśli zbędnych i cudownej oszczędności operacji myślowych.

Ernst Mach


Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki.

 
Immanuel Kant

 

Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody.


R. Feynman

 

Liczby całkowite stworzył dobry Bóg, resztę wymyślili ludzie.


Leopold Kronecker

 

Celem obliczeń nie są same liczby, lecz ich zrozumienie.


R. W. Hamming

 

Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał świat

 

Galilusz

 

Liczba jest istotą rzeczy.

 

Pitagoras

 

Daj mi punkt oparcia, a poruszę Ziemię.

 
Archimedes


W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie.


R. Thom

 

Bieda przeczy matematyce; gdy się ją podzieli na więcej ludzi, nie staje się mniejsza.


Gabriel Laub

 

Małżeństwo ze stanowiska matematycznego jest równaniem o dwóch niewiadomych.


Seweryn Eugeniusz Barbag

Kreator stron www - przetestuj!